Organisatie Werkgroep "Schoolbossen c.a. in Nederland"
Jaar 1970
Uitgever Werkgroep "Schoolbossen c.a. in Nederland"

De werkgroep is van mening dat bossen en beplantingen in milieu-hygiënisch opzicht van steeds groter betekenis voor Nederland zullen worden. Het is van onschatbaar belang de jeugd van deze waarde te doordringen. De werkgroep beveelt daartoe aan:

  1. Het oprichten van bosverblijfscentra, waar de jeugs vooral uit de grote steden praktisch en in theorie bij de natuur wordt betrokken.
  2. Bij ieder bos of grotere parkbeplanting in de stedelijke sfeer bezoekers-/ontvangscentra - die ook aan volwassenen ten goede komen - te stichten.
  3. Plantsoenlijsten samen te stellen in het belang van de realisering van instructieve plantsoenen bij scholen, die in didactisch/pedagogisch opzicht voldoen.
Plaats van uitgave Arnhem
Pagina's 17
Taal
Doelgroepen Onderwijs, NME-werkers, Kinderen, Volwassenen, Vrijwilligers
Inhoud van NME (groene) schoolomgeving/schoolpleinen, landschap, natuurbeleving, stedelijke omgeving
Pedagogiek/didactiek veldwerk
Educatieve voorzieningen bezoekerscentra, NME-instellingen, veldstudiecentra
Documenttype advies
Externe link Website bezoeken