Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van Economische Zaken , Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Jaar 1993
Uitgever SDU

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1993-1994, 20487, nr. 13
Dit Kaderplan Natuur-en Milieu-educatie (NME); Extra Impuls op weg naar duurzaamheid als tweede natuur, geeft invulling aan de gewenste structurele en samenhangende uitbouw van NME voor de periode 1993-1999. Het begrip NME is ontwikkeld en verbreed als gevolg van de acceptatie van duurzame ontwikkeling als doel van het beleid. Ook de soort NME-activiteiten en de participatie door maatschappelijke organisaties (ook andere dan de natuur-en milieu-organisaties) is zich aan het verbreden. Deze trend zal worden bevorderd. De doelen van dit Kaderplan zijn:
- Vergroting van het rendement van lopende inspanningen die door de verschillende departementen worden gefinancierd;
- Verbetering van de balans tussen activiteiten die «van bovenaf» worden ingezet en activiteiten die van onderop worden ontwikkeld, waarbij aangetekend dat de scheidslijn niet altijd haarscherp is;
-Concretisering en operationalisering van de inhoud van NME over de volle breedte van het concept Duurzame Ontwikkeling;
-Uitbreiding van de participatie door actoren in de samenleving, waaronder met name burgers en hun maatschappelijke organisaties (anders dan typische natuur-en milieu-organisaties);
- Verbetering van de samenhang tussen, en het overzicht over, de NME-activiteiten;
- Kwaliteitsverhoging van NME-activiteiten.

Deze doelen zullen worden gerealiseerd met behulp van de "Extra Impuls", die bestaat uit drie componenten: -activiteitenprofielen, waarin NME-activiteiten worden geclusterd rond thema's:
- Taken die uitgevoerd moeten worden om de doelen te halen en (interim)management;
- (Extra) financiering om dit management en de eventueel benodigde uitbreiding mogelijk te maken.

Plaats van uitgave 's-Gravenhage
Pagina's 33
Taal
Doelgroepen NME-werkers, Volwassenen
Educatieve voorzieningen informatievoorziening , maatschappelijke verankering, overheden/overheidsbeleid
Documenttype advies
Uploaden document (openbaar) Download document
Externe link Website bezoeken